Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 8 kwietnia 2013 r.  w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek  oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez gminę Chorkówka na rok szkolny 2013/2014.

Załączniki:

ZARZ_59_13 Plik pdf 60.17 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-08-22
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-26 10:35
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-09-26 10:35

Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu   gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za  I półrocze 2013 roku

Załączniki:

ZARZ_58_13 Plik pdf 2.53 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-08-22
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-23 10:09
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-09-26 10:09

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym,  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świerzowa Polska oraz Kopytowa z  przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Załączniki:

ZARZ_60_13 Plik pdf 103.73 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-08-22
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-26 10:38
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-09-26 10:39

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Załączniki:

ZARZ_57_13 Plik pdf 281.05 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-08-20
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-22 10:04
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-09-26 10:07

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”

Załączniki:

ZARZ_56_13 Plik pdf 63.31 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-08-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-20 07:48
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-20 07:49

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

Załączniki:

ZARZ_55_13 Plik pdf 256.39 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-07-31
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-05 10:02
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-10-01 09:07

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Załączniki:

ZARZ_54_13 Plik pdf 375.34 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-07-26
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:34
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:34

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki:

ZARZ_52_13 Plik pdf 6.71 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-07-19
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:31
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:31

Zarządenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki:

ZARZ_53_13 Plik pdf 5.44 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-07-19
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:33
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:35

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania: "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 1 14405 R Kopytowa - Zapłocie - Stanowiska na dz. nr ewid. 1146, 1528 w km 0+000-1+450"

Załączniki:

ZARZ_51_2013 Plik pdf 1.19 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-07-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:28
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:28

Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka, oznaczonej nr ewidencyjnym 1521/1, położonej w miejscowości Zręcin.

Załączniki:

ZARZ_50_13 Plik pdf 80.15 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-07-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:25

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Załączniki:

ZARZ_49_13 Plik pdf 210.51 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-07-10
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:22
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:22

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Załączniki:

ZARZ_48_13 Plik pdf 123.43 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-07-03
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-07-23 13:20
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 13:20

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Załączniki:

ZARZ_47_13 Plik pdf 225.72 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-06-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 12:18
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-02 12:19

Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie służebności gruntowej  polegającej na prawie przechodu i przejazdu  na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka, oznaczonej nr ewidencyjnym 997/1, położonej w miejscowości Świerzowa Polska.

Załączniki:

ZARZ_45_13 Plik pdf 65.59 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-06-19
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-07-02 14:42
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-07-02 14:43

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Załączniki:

ZARZ_46_13 Plik pdf 232.71 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-06-19
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-07-02 14:31
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-07-02 14:32

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Załączniki:

ZARZ_44_13 Plik pdf 196.69 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-06-14
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-06-20 14:14
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-07-02 14:15

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Załączniki:

ZARZ_43_13 Plik pdf 284.09 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-05-27
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-06-10 07:05
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-06-18 07:06

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Chorkówka,  Kobylany, Sulistrowa i Żeglce,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Załączniki:

ZARZ_41_13 Plik pdf 105.92 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-05-10
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-23 14:37
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-07-02 14:37

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 22 stycznia 2009 r. odnośnie  ustalenia odpłatności za najem sal w Domach Ludowych i Domach Strażaka na terenie Gminy Chorkówka .
 

Załączniki:

ZARZ_42_13 Plik pdf 55.04 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-05-10
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-29 08:21
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-29 08:22

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Załączniki:

ZARZ_40_13 Plik pdf 260.76 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-05-07
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-14 07:41
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-14 07:41

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,

Załączniki:

ZARZ_39_13 Plik pdf 310.70 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-04-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-09 11:10
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-09 11:10

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Załączniki:

ZARZ_38_13 Plik pdf 403.33 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-04-22
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-30 14:00
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-30 14:00

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 3 kwietnia 2013 roku  w sprawie  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zręcinie. 

Załączniki:

ZARZ_35_13 Plik pdf 123.18 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-04-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-30 13:38
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-30 13:39

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-04-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-30 13:47

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Zręcinie.

Załączniki:

ZARZ_36_13 Plik pdf 123.97 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-04-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-30 13:40
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-30 13:40

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Nr 62/2011 z dnia 24 października 2011r.

Załączniki:

ZARZ_34_13 Plik pdf 738.56 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-04-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-30 13:34
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-07-03 07:38

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Załączniki:

ZARZ_33_13 Plik pdf 210.77 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-04-12
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-23 08:02
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-23 08:03

Zarządzenie w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Chorkówka na rok szkolny 2013/2014.

Załączniki:

ZARZ_32_13 Plik pdf 176.15 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-04-08
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-11 14:30
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-04-11 14:31
Wygenerowano: 21 września 2020r. 04:18:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.