Sołectwo Bóbrka obejmuje obszar 857,63 ha. Liczy 800 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 • Stanisław Czarnota - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Sołectwo Chorkówka obejmuje obszar 436,28 ha. Liczy 784 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 • Stanisław Liwosz - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -

Sołectwo Draganowa obejmuje obszar 487,68 ha. Liczy 567 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 

 • Mirosław Jaracz - SOŁTYS WSI

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-08 07:26

Sołectwo Faliszówka obejmuje obszar 564,62 ha. Liczy 825 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 • Ireneusz Szczepanik - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25

Sołectwo Kobylany obejmuje obszar 1089,29 ha. Liczy 1044 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 • Kazimierz Krężałek - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Sołectwo Kopytowa obejmuje obszar 891,29 ha. Liczy 1403 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 • Marian Janik - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -

Sołectwo Leśniówka obejmuje obszar 324,26 ha. Liczy 547 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 • Jerzy  Wrona - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Pracownicy wydający decyzje2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Sołectwo Machnówka obejmuje obszar 214,78 ha. Liczy 304 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 • Zdzisław Malczewski - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Sołectwo Poraj obejmuje obszar 265,79 ha. Liczy 332 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 • Małgorzata Baran - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłSławomir Gościmiński - inspektor2009-01-29
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2009-01-29 13:25

Sołectwo Sulistrowa obejmuje obszar 319,22 ha. Liczy 378 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 

 • Gabriel  Czaja - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2009-01-29
Publikujący -

Sołectwo Szczepańcowa obejmuje obszar 493,50 ha. Liczy 1169 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 • Marta Żołna - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Sołectwo Świerzowa Polska obejmuje obszar 400,85 ha. Liczy 1967 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 • Alina Celej - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Sołectwo Zręcin obejmuje obszar 606,43 ha. Liczy 2036 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
 • Ryszard Prętnik - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -

Sołectwo Żeglce obejmuje obszar 849,15 ha. Liczy 1002 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 • Grzegorz Węgrzynowski - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25