Ewidencja środków trwałych

Ewidencja księgowa
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Rejestr zakupów i sprzedaży towarów i usług

Ewidencja księgowa
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Ewidencja działalności gospodarczej

Dane udostępniane na wniosek z uwagi na ochronę danych osobowych.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Rejestr zezwoleń na utrzymywanie psów agresywnych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Rejestr umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dane udostępniane na wniosek z uwagi na ochronę danych osobowych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Rejestr dodatków mieszkaniowych

Ewidencja udostępniana na wniosek z uwagi na ochronę danych osobowych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Ewidencja podatników podatku od środków transportowych i od posiadania psów

Z uwagi na ochronę danych osobowych podatników i tajemnicę skarbową dane udostępniane są wyłącznie na wniosek.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Ewidencja podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Z uwagi na ochronę danych osobowych i tajemnicę skarbową dane udostępniane jedynie na wniosek.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Ewidencja Jawna
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Rejestr uchwał Rady Gminy Chorkówka

Ewidencja Jawna
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Ewidencja dowodów osobistych

Dane udostępniane na wniosek z uwagi na ochronę danych osobowych.

Marzena Mackoś - INSPEKTOR
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Ewidencja ludności

Dane udostępniane na wniosek z uwagi na ochronę danych osobowych.

Teresa Janas - INSPEKTOR
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Ewidencja zamówień publicznych

Ewidencja prowadzona zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Rejestr korespondencji

Dziennik korespondencji przychodzącej do urzędu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Wykaz poborowych

Dane zastrzeżone - tylko do wglądu osób upoważnionych

Janusz Pudło - Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Ewidencja informacji niejawnych

Ewidencja do wglądu tylko przez osoby upoważnione.

Janusz Pudło - Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Archiwum zakładowe Urzędu Gminy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Rejestr przedpoborowych

Janusz Pudło - Pełnomocnik d/s informacji niejawnych

Dane zastrzeżone - wgląd tylko dla osób upoważnionych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -
Ewidencja gruntów (tylko do użytku służbowego)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -