Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych „Draganowa XXIV”,
„Draganowa XXV” i „Kobylany XXVI” w gminie Chorkówka.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

oglosz_wylozenie_23022011 Plik pdf 140.61 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-02-23
Publikujący -

Ogłoszenie - szczegóły w załączniku

Załączniki:

oglosz_PLW_Krosno Plik pdf 53.25 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2011-01-25
Publikujący -

RIŚ:7635-2/7/10                                                                               Chorkówka, 2011-01-24


Wójt Gminy Chorkówka
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującego drewna:

Z działek nr ewid 899/1 i 866/2 położonych w Chorkówce (obok urzędu gminy)

1) drewno opałowe w kl S4 gat. lipa w ilości 0,7 m3
2) drewno opałowe w kl S4 gat. topola w ilości 3,95 m3

Razem: 4,65 m3

Ceny wywoławcza za drzewa wynosi:


drewno opałowe w kl. S4 gat. lipa, topola - 65,00 zł/m3 brutto
tj:
Łączna cena za lipę i topolę – 4,65 m3 x 65,00 zł = 302,25 zł


Drzewa sprzedawane są łącznie.
Drzewa znajdują się na działkach koło Urzędu Gminy w Chorkówce. Drzewa są ścięte, nieobrobione. Osoba wyłoniona w przetargu, będzie nabywcą całego drzewa wraz
z konarami. Do zadań nabywcy należeć będzie obrobienie drzew na miejscu i uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac oraz odbiór własnym transportem.

Przetarg na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011 r. (tj. piątek)
o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce.
Do przetargu mogą przystąpić osoby po okazaniu dokumentu tożsamości.

 

Umowa na sprzedaż drewna zostanie zawarta do dnia 31 stycznia 2011 r.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chorkówce w pokoju nr 31 lub telefonicznie ( 0 13)43 869 49.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony.

Wójt Gminy

Andrzej Koniecki


 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-01-24
Publikujący -

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w gminie Chorkówka:
w południowo-zachodniej części wsi Draganowa, plan pn. „DRAGANOWA – XXIV”
w wschodniej części wsi Draganowa, plan pn. „DRAGANOWA – XXV”
w północno-zachodniej części wsi Kobylany i północnej części wsi Sulistrowa, plan pn. „KOBYLANY – XXVI”

Na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami/, art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz Uchwał Nr XLI/249/10, Nr XLI/250/10, Nr XLI/251/10 Rady Gminy w Chorkówce z dnia 26 kwietnia 2010 r.


ZAWIADAMIAM

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych dla obszarów:
w południowo-zachodniej części wsi Draganowa, plan pn. „DRAGANOWA – XXIV”
w wschodniej części wsi Draganowa, plan pn. „DRAGANOWA – XXV”
w północno-zachodniej części wsi Kobylany i północnej części wsi Sulistrowa, plan pn. „KOBYLANY – XXVI”

Projektowane elektrownie wiatrowe na obszarach wymienionych planów wchodzą w skład Farmy Wiatrowej „KOBYLANY 30MW”

Zmiany planów związane są z przystosowaniem do aktualnych potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych i ograniczą się do zmiany parametrów technicznych elektrowni wiatrowych określających maksymalną średnicę wirnika oraz całkowitą wysokość konstrukcji urządzenia w stanie wzniesionego śmigła wirnika.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany w/w planów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 40 i art. 41 ustawy przywołanej w podstawie prawnej. Uwagi należy składać z oznaczeniem nazwy planu lub nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2010 r.

 


Wójt Gminy
Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-08-03
Publikujący -

Wójt Gminy
Chorkówka
Znak: RIŚ-7322-1/10/2


Chorkówka, dnia 2010.08.03.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Chorkówce uchwał: Nr XLI/249/10, Nr XLI/250/10, Nr XLI/251/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych:
1)w południowo-zachodniej części wsi Draganowa, plan pn. „DRAGANOWA – XXIV”
2)w wschodniej części wsi Draganowa, plan pn. „DRAGANOWA – XXV”
3)w północno-zachodniej części wsi Kobylany i północnej części wsi Sulistrowa, plan pn. „KOBYLANY – XXVI”
w/w plany uchwalone są Uchwałami Rady Gminy w Chorkówce:
1)Nr XIX/120/04 z dnia 23.07.2004r.
2)Nr XIX/121/04 z dnia 23.07.2004r.
3)Nr XIX/122/04 z dnia 23.07.2004r.
i opublikowane w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2004 r. Nr 118, poz. 1333, poz. 1334, poz. 1335

Przedmiotem zmiany planów będą zmiany ustaleń dotyczące parametrów technicznych elektrowni wiatrowych określających maksymalną średnicę wirnika oraz całkowitą wysokość konstrukcji urządzenia w stanie wzniesionego śmigła wirnika.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce, w terminie do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nazwy planu, którego dotyczy.

 

Wójt Gminy
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2010-08-03
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 20 sierpnia 2022r. 08:19:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.