Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Zaproszenie 2 Plik pdf 642.43 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-11-17
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-17 12:16
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-17 12:16

Załączniki:

Zaproszenie 1 Plik pdf 734.10 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-11-17
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-17 12:15
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-17 12:15

Załączniki:

97_2016 Plik pdf 2.69 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-11-16
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-16 13:10
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-16 13:11

Załączniki:

98_2016 Plik pdf 2.04 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-11-16
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-16 13:14
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-16 13:14
Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Wierdak zam. Sulistrowa.
Uzasadnienie:
W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonego pisemnego testu kompetencyjnego, oraz rozmowy kwalifikacyjnej -  komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Agnieszka Wierdak spełnia wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, oraz kwalifikacje zawodowe pomogą kandydatce szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.


Chorkówka, dnia 04-07-2016
Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                   Dariusz Bator  
                                                                                                                                z-ca Wójta Gminy
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłDariusz Bator - z-a Wójta Gminy, kierownik WIŚ2016-07-04
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-07-04 15:33
Informuje się, że w dniu 24 czerwca 2016r. o godzinie 12.00 zakończył się termin składania dokumentów na ogłoszony otwarty i konkurencyjny konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Chorkówce.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożonych zostało  5 ofert.
28 czerwca 2016 roku komisja przeanalizowała dokumenty z których wynika, że 4 osoby spełniają  niezbędne wymogi określone w ogłoszeniu.
W związku z powyższym zostaną ona zaproszone do drugiego etapu konkursu.
 
Przewodniczący Komisji
                                                                                                                          Dariusz Bator
                                                                                                                           z-ca Wójta Gminy
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłDariusz Bator - z-a Wójta Gminy, kierownik WIŚ2016-06-28
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-28 09:13

Załączniki:

kwestionariusz Plik pdf 51.33 KB
ogloszenie_13.06.2016 Plik pdf 840.49 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-06-13
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-13 14:39
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-13 14:39
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłMarzena Mackoś - inspektor2016-04-29
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-29 12:49
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-29 12:49

Informuje się, że w dniu 15 kwietnia br. o godzinie 12.00 zakończył się termin składania dokumentów na ogłoszony w dniu 4 kwietnia 2016 roku otwarty i konkurencyjny konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Chorkówce.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożone zostały 2 oferty.

18 kwietnia 2016 roku komisja przeanalizowała dokumenty z których wynika, że tylko jedna kandydatka spełnia niezbędne wymogi określone w ogłoszeniu.

W związku z powyższym zostanie ona zaproszona do drugiego etapu konkursu.
 

Przewodniczący Komisji
Dariusz Bator
z-ca Wójta Gminy

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-04-18
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-18 14:39
1. Stanowisko pracy
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury i Środowiska

Załączniki:

nabor_04042016 Plik pdf 155.93 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-04-04
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-04 12:59
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-04 13:00

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 97.51 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-03-17
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-17 12:15
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-17 12:16

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 95.41 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-03-17
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-17 12:14
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-17 12:16
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-02-02
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2016-02-03 17:57
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-21 17:11
 1. Stanowisko pracy: Referent/Podinspektor/Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 2. Wymagania formalne od kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. nieposzlakowana opinia,
  3. wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
  4. co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy na podobnym stanowisku,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  7. brak skazania za przestępstwo umyślne.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego, kpa, prawo prasowe, instrukcja kancelaryjna,
  2. prawo jazdy kat. B,
  3. biegła obsługa komputera (LibreOffice, Microsoft Office, poczta usługi Windows Live) oraz administrowanie stronami internetowymi (znajomość podstaw HTML),
  4. znajomość obsługi programów graficznych (Gimp, Corel),
  5. umiejętność redagowania informacji prasowych oraz redagowania pism,
  6. dyspozycyjność,
  7. mile widziana znajomość języka migowego,
  8. umiejętność dokumentowania w formie fotograficznej imprez, wydarzeń, inwestycji itp.
  9. ogólna wiedza o Gminie Chorkówka,
  10. umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej i efektywnej organizacji pracy.

Załączniki:

informacja o wynikau naboru Plik pdf 434.63 KB
kwestionariusz_osobowy Plik pdf 51.33 KB
więcej
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-12-21
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-21 12:00
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-01-14 13:26
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-11-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-16 11:29
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-15 08:22
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-11-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-16 11:31
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-15 08:23
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-05-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-28 12:46
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-28 12:46

Załączniki:

ogłoszenie_konkurs_24042015 Plik pdf 2.05 MB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-04-24
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-04-24 09:50
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-04-24 10:06

Załączniki:

ogłoszenie_konkurs_26022015 Plik pdf 73.60 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-02-26
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-02-26 13:26
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-02-26 13:26

Informacja o wynikach naboru

w Wodociągach Gminnych Gminy Chorkówka

na stanowisko

głównego księgowego

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Gromek Anna

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja uznała, że kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień prowadzonych na tym stanowisku.

W przypadku nie podjęcia pracy przez Panią Annę Gromek lub ustania zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe będzie zatrudnienie kolejnej osoby tj Pani Edyty Kolanko, która znalazła się na drugim miejscu pod względem ilości uzyskanych punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Bogumił Stankiewicz

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kierownik Wodociągów Gminnych w Chorkówce informuje, że do nastepnego etapu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Wodociągach Gminnych Gminy Chorkówka zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Kolanko Edyta

2. Gromek Anna

3. Turowska-Nitka Mariola

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
WytworzyłBogumił Stankiewicz - Kierownik Wodociągów Gminnych2015-02-11
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-02-11 14:16
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-03-03 13:45
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-02-06
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-02-09 10:51
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-02-09 10:54

Konkurs został unieważniony z powodu braku ofert.

Załączniki:

zarz_wewn_43_14 Plik pdf 47.82 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-12-17
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-12-18 09:48
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-12-18 12:09

Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Chorkówka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dot. świadczenia usług opiekuńczych.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-11-24
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-25 10:37
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-12-19 14:01

Chorkówka, dnia 21.11.2014 r.

OŚ.111.3.2014

Z A P R O S Z E N I E

Przepis prawny art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) stanowi, że w skład Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty do konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, biorące udział w konkursie.

Wobec powyższego proszę o wskazanie osób do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku”.

Należy pamiętać, że do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Pismo wskazujące kandydata winno zawierać następujące informacje:

nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu zgłaszającego kandydata,

imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

Wskazanie kandydata należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 5 grudnia 2014 r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej członkowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

 

WÓJT GMINY

Andrzej Koniecki

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-11-21
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-21 10:32

Załączniki:

Rozstrzygnięcie konkursu Plik pdf 189.13 KB
zarz_wewn_34_14 Plik pdf 521.72 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-11-14
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-14 11:17
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-12-18 12:10

Załączniki:

zarz_wewn_35_14 Plik pdf 511.38 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-11-14
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-14 11:15
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-14 11:16

załącznik do
                Zarządzenia Nr 11/2014
Wójta Gminy Chorkówka
                z dnia 10 marca 2014 r.

   


OGŁOSZENIE O KONKURSACH


WÓJT GMINY CHORKÓWKA
ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko

DYREKTORA:              


  1. Szkoły Podstawowej w Faliszówce 
                   Faliszówka 174

  2. Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy - Zrenckiego w Żeglcach
                   Żeglce 242

          
I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia   wymagania określone w § 1, § 2 ust. 1 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.), tj:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej,  której dotyczy konkurs;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Faliszówce” lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żeglcach” w terminie do dnia 27 marca 2014 r. do godz. 1430, w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce lub nadesłać pocztą na adres:  Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy  w Chorkówce).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43 869 37.
Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Chorkówka, Urząd Gminy  w Chorkówce, 38-458 Chorkówka.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt  Gminy
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-03-10
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-03-10 09:51
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-03-10 11:36

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

ogłosz_17022014 Plik pdf 91.77 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-02-17
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-18 13:00
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-18 13:02

Załączniki:

zarz_wewn_34_13 Plik pdf 48.45 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-12-09
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-12-09 14:21
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-12-09 14:22

Załączniki:

zarz_wewn_33_13 Plik pdf 189.67 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2013-12-09
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-12-09 14:29
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-12-09 14:29
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 16 sierpnia 2022r. 18:51:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.