Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

postanowienie_KW_03122014 Plik pdf 57.17 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłKomisarz Wyborczy2014-12-03
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-12-03 11:24
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-12-03 11:25

Załączniki:

protokol_II_tura_30112014 Plik pdf 239.80 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-11-30
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-12-02 13:27
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-12-02 13:28

Druga tura wyborów na Wójta Gminy Chorkówka odbędzie się w niedzielę 30 listopada 2014 roku. Głosować można będzie w godzinach od 7:00 do 21:00 w tych samych lokalach wyborczych co podczas I tury 16 listopada.

Wyborcy otrzymają jedną różową kartę do głosowania formatu A-5 z nazwiskami dwóch kandydatów na wójta, którzy podczas I tury otrzymali największą liczbę głosów tj: Pan Andrzej Koniecki i Pani Monika Subik.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłMarzena Mackoś - inspektor2014-11-25
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-25 10:44

Uchwała Nr 19/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce

z dnia 18 listopada 2014 roku

w dniu 18 listopada 2014 roku Gminna Komisja Wyborcza w Chorkówce w składzie:

  1. Marzena Boryczka
  2. Tomasz Guzik
  3. Magdalena Harmata
  4. Justyna Teresa Malinowska-Gromek
  5. Agnieszka Halina Moriak
  6. Ewa Solińska
  7. Janusz Wiesław Szczur

Ustaliła terminy pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce:

Termin dyżurów

Godziny dyżurów

21 listopada 2014 r.

od godz. 1300 do 1500

28 listopada 2014 r.

od godz. 1300 do 1500

29 listopada 2014 r.

od godz. 900 do 1100

 

Dyżury pełnione będą w budynku Urzędu Gminy Chorkówka w pokoju nr 3.

Powyższa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie GKW w Chorkówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce

Ewa Solińska

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-11-18
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-25 08:37

Załączniki:

uchw_GKW_18_14 Plik pdf 40.38 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-11-18
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-19 08:20
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-19 08:20

Załączniki:

wyniki_WG_2014_I_tura Plik pdf 244.93 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-11-17
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-19 08:08
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-19 08:09

Załączniki:

wyniki_RG_2014 Plik pdf 999.99 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-11-17
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-19 08:00
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-19 08:08

Uchwała GKW w Chorkówce w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach Wójta Gminy Chorkówka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

uchw_GKW_16_14 Plik pdf 184.23 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-11-04
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-05 15:05
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-05 15:05

Uchwała GKW w Chorkówce w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Chorkówka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

uchw_GKW_15_14 Plik pdf 189.49 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-11-04
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-05 15:03
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-05 15:04

Załączniki:

uchw_GKW_17_14 Plik pdf 487.97 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-11-04
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-05 14:52
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-05 14:54

Zarządzenie w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Załączniki:

ZARZ_96_14 Plik pdf 62.91 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-10-31
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-05 14:48
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-05 14:49

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-10-27
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-05 14:46

Załączniki:

uchw_GKW_14_14 Plik pdf 170.43 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-10-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-29 10:33
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-29 10:34

Załączniki:

uchw_GKW_13_14 Plik pdf 204.85 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-10-27
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-27 13:20
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-27 13:20

Załączniki:

uchw_GKW_12_14 Plik pdf 25.85 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-10-23
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-27 13:18
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-27 13:19

Załączniki:

uchw_GKW_11_14 Plik pdf 46.41 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-10-23
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-27 13:13
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-27 13:13

Załączniki:

uchw_GKW_10_14 Plik pdf 40.92 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-10-23
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-27 13:09
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-27 13:10

Załączniki:

komunikat_GKW_22102014 Plik pdf 31.66 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-10-22
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-22 14:39
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-22 14:40

Załączniki:

komunikat_GKW_20102014 Plik pdf 21.09 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-10-20
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-20 14:12
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-20 14:16

ZARZĄDZENIE Nr 88 / 2014

Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 2 października  2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 Nr 21 poz.122 ze zmianami ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.),    w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz. U. 2014, poz.1134 )

zarządza się, co następuje:

§ 1

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz. U. 2014, poz.1134 ) zarządzonych na dzień 16 listopada  2014 roku  wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą     Nr 2  w Chorkówce z siedzibą  w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Koniecki

 

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-10-02
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-20 09:21

Uchwała Nr 7/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce

z dnia 17 października 2014 roku

 

w dniu 17 października 2014 roku Gminna Komisja Wyborcza w Chorkówce

Ustaliła terminy pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce:

Termin dyżurów

Godziny dyżurów

21 października 2014 r.

od godz. 1300 do 1500

23 października 2014 r.

od godz. 1300 do 1500

27 października 2014 r.

od godz. 1300 do 1500

30 października 2014 r.

od godz. 1300 do 1500

4 listopada 2014 r.

od godz. 1300 do 1500

6 listopada 2014 r.

od godz. 1300 do 1500

14 listopada 2014 r.

od godz. 1300 do 1500

Dyżury pełnione będą w budynku Urzędu Gminy Chorkówka w pokoju nr 3.

Powyższa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie GKW w Chorkówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

w Chorkówce

Ewa Solińska

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2014-10-17
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-20 09:08