Załączniki:

obwieszczenie_20072016 Plik pdf 124.58 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył RDOŚ2016-07-20
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-07-22 12:55
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-07-22 12:56

Załączniki:

obwieszczenie_23032016 Plik pdf 432.17 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-03-23
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-15 12:57
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-15 12:58

Załączniki:

obwieszczenie_rdos_6.07.2016 Plik pdf 42.03 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył RDOŚ2016-07-06
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-07-08 12:37
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-07-08 12:37
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył Prezydent Miasta Krosna2016-10-21
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-21 07:21
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-21 07:22
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył Prezydent Miasta Krosna2016-10-21
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-21 07:21
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-21 07:21

Załączniki:

obwieszczenie_rdos_24.05.2016 Plik pdf 48.61 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył RDOŚ2016-05-24
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-01 07:28
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-01 07:28
Nowy wzór obowiązuje od 28 sierpnia 2015r.
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłStanisław Lula - inspektor2015-08-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-10 14:22
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-10 14:24

Załączniki:

obwieszczenie_rdos_20.05.2016 Plik pdf 75.60 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył RDOŚ2016-05-20
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-01 07:27
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-01 07:27

Załączniki:

Obwieszczenie_04.05.2016 Plik pdf 432.60 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-05-04
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-04 14:53
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-04 14:53

Załączniki:

obwieszczenie_rdo_29.07.2016 Plik pdf 33.86 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył RDOŚ2016-07-29
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-08-05 07:07
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-08-05 07:07

Załączniki:

obwieszczenie_rdo_26.07.2016 Plik pdf 64.54 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył RDOŚ2016-07-26
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-08-05 07:05
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-08-05 07:06

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 373.27 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył Prezydent Miasta Krosna2016-02-22
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-02-24 09:27
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-02-24 09:28
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-10-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-06 11:23
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-06 11:24

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-10-15
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-16 10:25

Załączniki:

obw_RDOS_02102015 Plik pdf 135.06 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył RDOŚ2015-10-02
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-12 14:50
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-12 14:51

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 75.31 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-09-17
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-09-24 09:36
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-09-24 09:37

Wymagania określa uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XLIII/268/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. - szczegóły w załączniku.

Załączniki:

uchwala_RG_268_2014 Plik pdf 132.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2014-01-30
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-04-02 12:42
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-04-02 12:43

Załączniki:

Obw_WG_11022014_Chorkowka Plik pdf 40.95 KB
Obw_WG_21022014_Zeglce Plik pdf 41.71 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-02-11
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-12 12:06
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-24 13:36

Sprawy prowadzą:

  • Stanisław Lula - INSPEKTOR
  • mgr Agnieszka Bobrowska - Młodszy referent

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo lub krzewy.
Wniosek powinien zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko właściciela oraz dane adresowe,
  • miejsce położenia działki,
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo,
  • dane dotyczące gatunku drzewa,
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa,
  • przybliżony wiek oraz obwód pnia na wysokości 130 cm,
  • wielkość powierzchni z której bądą uauwane krzewy.

Po złożeniu wniosku pracownik dokonuje oględzin drzewa w terenie, sprawdzając dane zawarte we wniosku i wydaje decyzję.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłStanisław Lula - inspektor2009-03-24
Publikujący -

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Na poziomie lokalnym zadania wynikające z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 powinny być realizowane przez samorząd gminny, do zadań którego w szczególności należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gminny program opracowany zostal przez Zespół
WGS84 Polska Sp. z o.o.
ul. Białostocka 22 lok. 30
03-741 Warszawa
www.wgs84.pl

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2011-11-23
Publikujący -

Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chorkówka określa uchwała Rady Gminy Chorkówka Nr XXXVII/223/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Szczegóły w załączniku>

Załączniki:

Uchwala_223_09 - plik do pobrania Plik pdf 81.71 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-12-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2010-03-17 13:09

„WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH”

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:
Agnieszka Bobrowska –  młodszy referent;
I piętro, pokój Nr 31
 
Szczegóły czytaj "więcej".
więcej
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-03-24
Publikujący -
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
Wytworzył Prezydent Miasta Krosna2016-10-17
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-19 07:14
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-26 08:39