XML
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014r

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 883 ze zm.) Wójt Gminy Chorkówka przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Chorkówka za III kwartał 2014 roku według poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie

Plan w zł

Wykonanie w zł

Dochody ogółem

z tego:

  • dochody bieżące

  • dochody majątkowe

37 952 060,02

 

35 397 050,66

2 555 009,36

28 160 069,27

 

27 655 664,14

504 405,13

Wydatki ogółem

43 212 266,51

26 463 793,41

z tego:

 

 

- wydatki bieżące

34 620 266,21

24 738 944,66

- wydatki majątkowe

8 592 000,30

1 724 848,75

Nadwyżka

 

1 696 275,86

Wójt Gminy Chorkówka

mgr inż. Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-10-31
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-07 16:45
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-07 16:46