XML
Projekt budżetu gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 98/2014

Wójta Gminy Chorkówka

  z dnia 14  listopada 2014 r.

 

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy Chorkówka na 2015 rok

 

 

      Na podstawie art. 233, art. 238 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U  z 2013 r. poz. 885 ze zm.) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVII/279/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Chorkówka

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Chorkówka na 2015 r. wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Koniecki

 

 

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-11-14
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-19 14:17
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-19 14:23