XML
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015r.

Chorkówka, dnia 2015-04-30

 

 

I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 883 ze zm.) Wójt Gminy Chorkówka przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Chorkówka za I kwartał 2015 roku według poniższego zestawienia:

 

Wyszczególnienie

Plan w zł

Wykonanie w zł

Dochody ogółem

z tego:

  • dochody bieżące

  • dochody majątkowe

40 617 527,71

 

35 789 222,07

4 828 305,64

12 048 391,57

 

11 240 187,59

808 203,98

Wydatki ogółem

42 503 505,00

9 518 941,93

z tego:

 

 

- wydatki bieżące

34 294 427,22

9 330 690,25

- wydatki majątkowe

8 209 077,78

188 251,68

Nadwyżka

 

2 529 449,64

 

 

Wójt Gminy Chorkówka

mgr inż. Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2015-04-30
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-19 13:15