XML
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 roku.

Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 883 ze zm.) Wójt Gminy Chorkówka przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Chorkówka za III kwartał 2016 roku według poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie

Plan w zł

Wykonanie w zł

Dochody ogółem

z tego:

  • dochody bieżące

  • dochody majątkowe

49 554 730,19

 

45 531 902,70

4 022 827,49

37 646 892,37

 

35 417 929,38

2 228 962,99

Wydatki ogółem

54 577 127,49

32 256 759,01

z tego:

 

 

- wydatki bieżące

44 549 264,73

30 956 103,27

- wydatki majątkowe

10 027 862,76

1 300 655,74

Nadwyżka

 

5 390 133,36

Wójt Gminy Chorkówka

mgr inż. Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłStanisława Bator - Skarbnik Gminy, kierownik WF2016-10-31
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-07 16:36