XML
Urząd Stanu Cywilnego

Grzegorz Radomski  /kierownik USC/ - pokój nr 25
Katarzyna Gerula - z-ca kierownika

Do zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należą w szczególności :

1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem aktów,

2) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,

3) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

5) wydawanie zaświadczeń upoważniających do zawarcia małżeństwa konkordatowego,

6) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,

7) wprowadzanie wzmianek dodatkowych i przypisków do aktów stanu cywilnego,

8) powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach,

9) prowadzenie akt zbiorowych i  skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego,

10) przygotowywanie i wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,

11) przygotowywanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,

12) prowadzenie korespondencji konsularnej,

13) przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

14) wydawanie decyzji zmian nazwisk i imion,

15) prowadzenie spraw z zakresu bhp,

16) prowadzenie archiwum zakładowego,

17) załatwianie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi i zgromadzeniami oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem. 
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:09