XML
Stanowisko do spraw obronnych, obrony cywilnej, tajnej kancelarii, informacji niejawnych

Janusz Pudło - inspektor   /pełnomocnik d/s informacji niejawnych, wojskowości, OC/ - pokój nr 18

Do zadań inspektora do spraw informacji niejawnej należy w szczególności :

1) prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych,

2) prowadzenie kancelarii tajnej,

3) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, 

4) kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi,

5) realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

6) zapewnienie sprawności działania systemów monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania o klęskach żywiołowych,

7) prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych oraz współudział w prowadzeniu poboru do wojska.
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:11