XML
Stanowisko do spraw obsługi prawnej

Zofia Maślanka  / radca prawny / - pokój nr 30

Do zadań radcy prawnego należy w szczególności :

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał i zarządzeń,

2) zastępstwo procesowe Gminy i Urzędu przed sądami powszechnymi, NSA oraz innymi organami orzekającymi,

3) opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień,

4) wydawanie opinii prawnych na wniosek Wójta, Zastępcy Wójta,Sekretarza, Skarbnika i kierowników komórek organizacyjnych,

5) współpraca w zakresie prawnym w przygotowaniu i organizacji postępowań o udzielenie zamówienia oraz opiniowanie spraw dotyczących zamówień publicznych,

6) udział w komisjach przetargowych,

7) wydawanie opinii prawnych na wniosek Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Rady oraz uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rady w uzasadnionych przypadkach.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:15