XML
Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej

Anna Hućko /inspektor/ - pokój nr 12

Do zadań inspektora do spraw kontroli należy w szczególności :

1)  prowadzenie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych z zakresu :

a - procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz dysponowaniem mieniem,

b - przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków,

c - badania i porównywania stanu faktycznego z prowadzoną dokumentacją,

d - pobierania i gromadzenia wydatków ze środków publicznych , zaciąganie zobowiązań finansowych,

e - dokonywanych wydatków ze środków publicznych,

f - udzielania zamówień publicznych g.prowadzenia gospodarki finansowej .

2)  Prowadzenie ewidencji środków trwałych .
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:17