Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - WOSO

            

  • Wioletta Klimek - Sekretarz Gminy - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
  • Ewa Solińska - z-ca kierownika - pokój nr 15,
  • Marzena Mackoś - inspektor - pokój nr 17,
  • Sławomir Gościmiński - inspektor - pokój nr 10,
  • Monika Cisoń-Gierula - podinspektor - pokój nr 10,
  • Barbara Gąsiorek - podinspektor - pokój nr 28

Do zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich należy w szczególności :     patrz "więcej "


 

1) obsługa kancelaryjna i organizacyjna Rady Gminy,

 2) organizacyjno – techniczne przygotowanie posiedzeń Rady Gminy i jej komisji,

3) przygotowanie i terminowe wysyłanie materiałów i zaproszeń na posiedzenia Rady Gminy,

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy i jej komisji,

5) prowadzenie rejestrów uchwał Rady Gminy , wniosków i interpelacji radnych,

6) przekazywanie uchwał Rady Gminy do legalizacji oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz przekazywanie ich do realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym urzędu,

7) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

8) współpraca z sołectwami w zakresie spraw administracyjnych,

9) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

10) obsługa kancelaryjna i administracyjno – techniczna sekretariatu,

11) umieszczanie na tablicach informacyjnych ogłoszeń, uchwał i zarządzeń,

12) zaopatrzenie urzędu w materiały kancelaryjno - biurowe,

13) prowadzenie ewidencji używanych i wycofywanych pieczęci urzędowych,

14) prowadzenie rejestru korespondencji wpływających do urzędu oraz korespondencji wychodzącej,

15) prowadzenie biblioteki gminnej,

16) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,

17) udzielanie informacji adresowej organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

18) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,

19) prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

20) prowadzenie archiwum zakładowego,

21) przyjmowanie oświadczeń i zeznań świadków oraz wydawanie zaświadczeń związanych z pracą w rolnictwie,

22) prowadzenie spraw zawiązanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami,

23) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,

24) regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych dla nieruchomości niezbędnych do wykupu lub wywłaszczania oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych,

25) prowadzenie rejestru nieruchomości stanowiących własność gminy,

26) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

27) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń,

 28) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa,

29) koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego,

30) nadzór nad redagowaniem strony internetowej urzędu,

31) nadzór i rozbudowa sieci komputerowej,

32) administracja serwera i sieci,

33) obsługa gospodarcza urzędu.

powrot
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłWioletta Klimek - sekretarz, kierownik WOSO2009-01-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-07-19 13:19
Wygenerowano: 11 sierpnia 2022r. 11:30:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.