XML
CHORKÓWKA
Sołectwo Chorkówka obejmuje obszar 436,28 ha. Liczy 784 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
  • Stanisław Liwosz - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -