XML
KOPYTOWA
Sołectwo Kopytowa obejmuje obszar 891,29 ha. Liczy 1403 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
  • Marian Janik - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -