XML
MACHNÓWKA
Sołectwo Machnówka obejmuje obszar 214,78 ha. Liczy 304 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
  • Zdzisław Malczewski - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -