XML
ŚWIERZOWA POLSKA
Sołectwo Świerzowa Polska obejmuje obszar 400,85 ha. Liczy 1967 mieszkańców.Organami sołectwa są: zebranie wiejskie (organ stanowiący) i sołtys (organ wykonawczy). Pracę sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
  • Alina Celej - SOŁTYS WSI
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył2009-01-29
Publikujący -