XML
Sposób udostępnienia informacji, która nie jest opublikowana w BIP

Informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek. Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 - dni od dnia złożenia wniosku.
Informacja publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych. Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia informacji ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazaną informacją lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji. ( Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U.Nr 112, poz. 1198 ).
inż. Leokadia Lula - INSPEKTOR

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
wniosek_doc Plik doc 34.00 KB
wniosek_pdf Plik pdf 109.54 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2009-01-29
Publikujący -