XML
Organizacja i statut

Organizacja i statut

Pracownicy socjalni odpowiedzialni za załatwianie spraw z zakresu pomocy społecznej z rejonów:

Bernardyna Kasprzyk – Faliszówka, Żeglce, Poraj.
Małgorzata Guzik – Świerzowa Polska, Machnówka.
Krystyna Dziedzic –Zręcin, Leśniówka.
Andżelika Lenart – Bóbrka, Szczepańcowa.
Monika Bukowska – Sulistrowa, Draganowa, Kobylany.
Agnieszka Krukierek – Kopytowa, Chorkówka.
 

adres e-mail: gops@chorkowka.pl

Jadwiga Barut - Kierownik GOPS

Od 1 maja 2004 r została powołana komórka organizacyjna podlegająca Kierownikowi GOPS, która realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.
Sprawy z tego zakresu prowadzi Pani ŚWIĄTEK ANNA oraz KOCHANEK-MUNIA JADWIGA

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2009-01-29
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2009-01-29 13:25