Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Sczepańcowa XXVII-strefa inwestycyjna".

                                            CHORKÓWKA 2012-12-18


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SZCZEPAŃCOWA XXVII”
– STREFA INWESTYCYJNA

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust.1 i art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/117/12
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SZCZEPAŃCOWA XXVII”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SZCZEPAŃCOWA XXVII”
– STREFA INWESTYCYJNA
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

w dniach od 27 grudnia 2012 r. do 25 stycznia  2013 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce; Chorkówka 175
pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu o powierzchni około 21 ha w miejscowości Szczepańcowa i Świerzowa Polska pod zabudowę usługową i  usługowo-produkcyjną.

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 STYCZNIA 2013 R. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W CHORKÓWCE, POKÓJ NR 9 O GODZ. 14.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chorkówka; 38-458 Chorkówka 175 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Chorkówka.

 


                       Andrzej Koniecki
                   Wójt Gminy Chorkówka
 

powrot
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-12-18
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-12-18 13:42
Wygenerowano: 16 sierpnia 2022r. 17:52:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.