XML
Komunikat WKW Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 29 kwietnia 2015r.

WKW/2/2015/K                                            Trzebownisko, dnia 29.04.2015 r.

 

 

 

             Komunikat
           Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
              Podkarpackiej Izby Rolniczej
                    z dnia 29.04.2015 r.

 

 

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Trzebownisku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 3/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w skład Okręgowej Komisji Wyborczej w okręgu nr 41 w Chorkówce powołano następujące osoby:

  1. Magdalena Józefa Buczek
  2. Anna Lula
  3. Leokadia Lula
  4. Grzegorz Radomski
  5. Ewa Solińska

Zgodnie z Uchwałą nr 4/2015 z dnia 29.04.2015r. Wojewódzka Komisja Wyborcza zwołuje na dzień 04.05. 2015r. na godzinę 14 00 pierwsze posiedzenia Komisji Okręgowych (zaproszenia w załączeniu) celem ukonstytuowania się
i przyjęcia ramowego planu pracy komisji.

Po posiedzeniu prosimy o przesłanie na adres mailowy Podkarpackiej Izby Rolniczej skanu uchwały nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej ( ukonstytuowanie się komisji) w celu przygotowania stosownych obwieszczeń i wydrukowania zaświadczeń dla członków komisji. Dokumenty te w terminie odwrotnym zostaną wysłane pocztą na adres pełnomocników.

Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Jerzy Koczot

 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłPrzewodniczący2015-04-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-04 10:08