XML
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu projektów dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE

zawierające rozstrzygnięcie konkursu projektów pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego.

Komisja konkursowa w dniu 9 marca 2011 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej projektów i przyznano dotację dla poszczególnych projektów:

1. LKS „VICTORIA” Kobylany w wysokości 14 650 zł.
2. LKS „JASIOŁKA” Świerzowa Polska w wysokości 11 550,00 zł.
3. LKS „NAFCIARZ” Bóbrka w wysokości 9 550 zł.
4. UKS „LEGIA” Zręcin w wysokości 1 000 zł.
5. LKS „TĘCZA” Zręcin w wysokości 14 650 zł.
6. LKS „BŁYSKAWICA” Leśniówka w wysokości 2 350,00 zł.
7. UKS „JASIOŁECZKA” działający przy Gimnazjum Świerzowa Polska w wysokości 1 000 zł.
8. UKS „SZCZEPAŃCOWA” w wysokości 1 900 zł.
9. LKS „SPARTA” Draganowa w wysokości 10 550 zł.
10. UKS „ORLIK” Zręcin w wysokości 1 000 zł.
11. LKS „POLONIA” Kopytowa w wysokości 13 950 zł.
12. LKS „BŁĘKITNI” Żeglce w wysokości 11 550 zł.
13. LKS „NAFTA” Chorkówka w wysokości 11 550 zł.
14. LKS „ORZEŁ” Faliszówka w wysokości 13 550 zł.

 


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki
 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-03-09
Publikujący -