Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku”.

Chorkówka, dnia 21.11.2014 r.

OŚ.111.3.2014

Z A P R O S Z E N I E

Przepis prawny art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) stanowi, że w skład Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty do konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, biorące udział w konkursie.

Wobec powyższego proszę o wskazanie osób do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku”.

Należy pamiętać, że do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Pismo wskazujące kandydata winno zawierać następujące informacje:

nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu zgłaszającego kandydata,

imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

Wskazanie kandydata należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 5 grudnia 2014 r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy w Chorkówce lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Chorkówce, 38-458 Chorkówka (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej członkowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

 

WÓJT GMINY

Andrzej Koniecki

 

powrot
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-11-21
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-21 10:32
Wygenerowano: 16 sierpnia 2022r. 18:32:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.