XML
Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury i Środowiska

Informuje się, że w dniu 15 kwietnia br. o godzinie 12.00 zakończył się termin składania dokumentów na ogłoszony w dniu 4 kwietnia 2016 roku otwarty i konkurencyjny konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Chorkówce.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożone zostały 2 oferty.

18 kwietnia 2016 roku komisja przeanalizowała dokumenty z których wynika, że tylko jedna kandydatka spełnia niezbędne wymogi określone w ogłoszeniu.

W związku z powyższym zostanie ona zaproszona do drugiego etapu konkursu.
 

Przewodniczący Komisji
Dariusz Bator
z-ca Wójta Gminy

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2016-04-18
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-18 14:39