XML
Informacja o naborze na wolne stanowisko w Wydziale Finansowym
Informuje się, że w dniu 24 czerwca 2016r. o godzinie 12.00 zakończył się termin składania dokumentów na ogłoszony otwarty i konkurencyjny konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Chorkówce.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożonych zostało  5 ofert.
28 czerwca 2016 roku komisja przeanalizowała dokumenty z których wynika, że 4 osoby spełniają  niezbędne wymogi określone w ogłoszeniu.
W związku z powyższym zostaną ona zaproszone do drugiego etapu konkursu.
 
Przewodniczący Komisji
                                                                                                                          Dariusz Bator
                                                                                                                           z-ca Wójta Gminy
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłDariusz Bator - z-a Wójta Gminy, kierownik WIŚ2016-06-28
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-28 09:13