XML
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie gminy w Chorkówce w Wydziale Finansowym
Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Wierdak zam. Sulistrowa.
Uzasadnienie:
W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonego pisemnego testu kompetencyjnego, oraz rozmowy kwalifikacyjnej -  komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Agnieszka Wierdak spełnia wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, oraz kwalifikacje zawodowe pomogą kandydatce szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.


Chorkówka, dnia 04-07-2016
Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                   Dariusz Bator  
                                                                                                                                z-ca Wójta Gminy
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłDariusz Bator - z-a Wójta Gminy, kierownik WIŚ2016-07-04
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-07-04 15:33