XML
Gminny Program usuwania azbestu dla Gminy Chorkówka

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Na poziomie lokalnym zadania wynikające z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 powinny być realizowane przez samorząd gminny, do zadań którego w szczególności należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gminny program opracowany zostal przez Zespół
WGS84 Polska Sp. z o.o.
ul. Białostocka 22 lok. 30
03-741 Warszawa
www.wgs84.pl

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Gminny program usuwania azbestu Plik pdf 5.30 MB
mapa szczegółowa Plik pdf 5.38 MB
arkusze szczegółowe Plik pdf 6.29 MB
załącznik nr 8 Plik xls 377.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2011-11-23
Publikujący -