XML
Wniosek na wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

Sprawy prowadzą:

  • Stanisław Lula - INSPEKTOR
  • mgr Agnieszka Bobrowska - Młodszy referent

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo lub krzewy.
Wniosek powinien zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko właściciela oraz dane adresowe,
  • miejsce położenia działki,
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo,
  • dane dotyczące gatunku drzewa,
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa,
  • przybliżony wiek oraz obwód pnia na wysokości 130 cm,
  • wielkość powierzchni z której bądą uauwane krzewy.

Po złożeniu wniosku pracownik dokonuje oględzin drzewa w terenie, sprawdzając dane zawarte we wniosku i wydaje decyzję.

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłStanisław Lula - inspektor2009-03-24
Publikujący -