Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

„WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH”

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:
Agnieszka Bobrowska –  młodszy referent;
I piętro, pokój Nr 31
 
Szczegóły czytaj "więcej".

 

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH”
 
 
Podstawa prawna:
Art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ).
 
Wymagane dokumenty:
1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;
6) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
3. Jeśli wnioskodawca występuje w imieniu inwestora, niezbędne jest pełnomocnictwo.
 
Opłaty:
w kwocie 205 zł uiszczona w kasie Urzędu Gminy w Chorkówce (pok. nr 6) w godz. 8.00 - 14.00 lub przelewem na konto Gminy Chorkówka - Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Oddział w Chorkówce Nr 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 ze wskazaniem dokładnie przedmiotu opłaty skarbowej.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i procedurą w sprawie ocen oddziaływania na środowisko określoną w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ).
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 
Termin  załatwienia sprawy:
W  terminie  60 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Inne informacje:
Prosimy o dokładne i merytoryczne przygotowanie raportu lub kart informacyjnych przedsięwzięcia.
Jakiekolwiek uchybienie będzie podstawą do wezwania do uzupełnienia wniosku.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
karta informacyjna przedsięwzięcia Plik doc 38.00 KB
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Plik doc 29.50 KB
powrot
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAgnieszka Bobrowska - inspektor2009-03-24
Publikujący -
Wygenerowano: 19 sierpnia 2022r. 04:12:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.